Sila Ambil Perhatian

1. Kalau sesiapa tahu ada e-novel yang sudah tamat atau novella (novel pendek) yang sudah tamat, kalau boleh inform dekat clara di formspring or comment box.

2. Kalau ada apa-apa cadangan atau masalah boleh hubungi clara di clara.rella@yahoo.com

3. Untuk mencari blog kamu, kamu dan kamu di blog ini sila tekan CTRL + F dan search nama blog kamu atau novel-novel yang disukai.

Thursday, July 17, 2014

Freebies #4 : Code Colour

بسم الله الرحمن الرحيم

Photobucket

Hex Code   Color  
#FFFFFF
#FFFFCC
#FFFF99
#FFFF66
#FFFF33
#FFFF00
#FFCCFF
#FFCCCC
#FFCC99
#FFCC66
#FFCC33
#FFCC00
#FF99FF
#FF99CC
#FF9999
#FF9966
#FF9933
#FF9900
#FF66FF
#FF66CC
#FF66CC
#FF6666
#FF6633
#FF6600
#FF33FF
#FF33CC
#FF3399
#FF3399
#FF3333
#FF3300
#FF00FF
#FF00CC
#FF0099
#FF0066
#FF0033
#FF0000
Hex Code Color
#66FFFF
#66FFCC
#66FF99
#66FF66
#66FF33
#66FF00
#66CCFF
#66CCCC
#66CC99
#66CC66
#66CC33
#66CC00
#6699FF
#6699CC
#669999
#669966
#669933
#669900
#6666FF
#6666CC
#666699
#666666
#666633
#666600
#6633FF
#6633CC
#663399
#663366
#663333
#663300
#6600FF
#6600CC
#660099
#660066
#660033
#660000
Hex Code Color
#CCFFFF
#CCFFCC
#CCFF99
#CCFF66
#CCFF33
#CCFF00
#CCCCFF
#CCCCCC
#CCCC99
#CCCC66
#CCCC33
#CCCC00
#CC99FF
#CC99CC
#CC9999
#CC9966
#CC9933
#CC9900
#CC66FF
#CC66CC
#CC6699
#CC6666
#CC6633
#CC6600
#CC33FF
#CC33CC
#CC3399
#CC3366
#CC3333
#CC3300
#CC00FF
#CC00CC
#CC0099
#CC0066
#CC0033
#CC0000
Hex Code Color
#33FFFF
#33FFCC
#33FF99
#33FF66
#33FF33
#33FF00
#33CCFF
#33CCCC
#33CC99
#33CC66
#33CC33
#33CC00
#3399FF
#3399CC
#339999
#339966
#339933
#339900
#3366FF
#3366CC
#336699
#336666
#336633
#336600
#3333FF
#3333CC
#333399
#333366
#333333
#333300
#3300FF
#3300CC
#330099
#330066
#330033
#330000
Hex Code Color
#99FFFF
#99FFCC
#99FF99
#99FF66
#99FF33
#99FF00
#99CCFF
#99CCCC
#99CC99
#99CC66
#99CC33
#99CC00
#9999FF
#9999CC
#999999
#999966
#999933
#999900
#9966FF
#9966CC
#996699
#996666
#996633
#996600
#9933FF
#9933CC
#993399
#993366
#993333
#993300
#9900FF
#9900CC
#990099
#990066
#990033
#990000
Hex Code Color
#00FFFF
#00FFCC
#00FF99
#00FF66
#00FF33
#00FF00
#00CCFF DeepSkyBlue
#00CCCC
#00CC99
#00CC66
#00CC33
#00CC00
#0099FF
#0099CC
#009999 DarkCyan
#009966 Teal
#009933
#009900 Green
#0066FF
#0066CC
#006699
#006666
#006633
#006600 Dark Green
#0033FF
#0033CC
#003399
#003366
#003333
#003300
#0000FF Blue
#0000CC Med. Blue
#000099 Dark Blue
#000066 Navy
#000033
#000000 Black

From : http://www.webmonkey.com/2010/02/color_charts/

No comments: